Entenem empatia com la capacitat de comprendre i participar activament en el món emocional de l’altre i compassió com la comprensió del patiment aliè i el desig de reduir-lo. Aquestes dues habilitats emocionals es desenvolupen durant la vida i es poden practicar i millorar individual i col·lectivament.

Empatia i compassió són habilitats imprescindibles en els infants per prevenir i fer front a situacions d’assetjament escolar i és necessari desenvolupar activitats especifiques l’objectiu de les quals sigui treballar al voltant d’aquestes habilitats.

Dekimba basa les seves activitats a partir de l’empatia i la compassió vers la resta d’animals per diferents motius:

- Ser capaços d’entendre les emocions i el patiment dels qui són totalment diferents a nosaltres en facilita la comprensió de les emocions dels nostres iguals.

- El maltractament animal en l’ infància i adolescència està fortament relacionat amb conductes asocials i comportaments violents en l’etapa adulta.

- Els humans tenim un vincle natural vers la resta d’animals i la natura. D’aquest vincle se’n diu biofilia i la vida actual a la ciutat a vegades pot dificultar-la. Potenciar la biofilia és una aposta segura per millorar el benestar i la felicitat dels infants.
Dissenyem les activitats a mida per cada grup, en funció de l'edat i les necessitats. Escriu-nos a dekimba@dekimba.org si vols organitzar una de les nostres activitats a la teva escola o esplai.